Nalazite se ovdje: Početna > Proizvodi > AERATORI
HrvatskiEnglishRussianItalianoDeutsch

AERATORI

Aeracija vode (zasićivanje vode kisikom) često je potrebna na vodenim objektima koje pate od uvjeta smanjene količine otopljenog kisika u vodi. Takve okolnosti mogu nastati nedostatkom prirodnih načina aeracije npr.: nedostatan dotok svježe vode ili nedostatak prirodne fotosinteze podvodnih biljaka. Česti uzroci su i ljudske aktivnosti kao što su: ispuštanje kanalizacije, ispuštanje industrijski zagađenih voda, poljoprivredni radovi i dr. Na ribogojilištima nepovoljni uvjeti mogu nastati i usljed prenapučenosti ribnjaka.
Otopljeni kisik najviše doprinosi kvaliteti vode. Kisik je neophodan za život riba i drugih manjih vodenih organizama, ali i aerobnih bakterija koje vrše razgradnju organskih tvari u vodi. Ukoliko nastupe nepovoljni uvjeti uzrokovani smanjenom količinom kisika, dolazi do bitno smanjenih mogućnosti vodene okoline da održava život.

Aerator je uređaj koji služi za prisilno uvođenje atmosferskog zraka u vodu čime se postiže željeno povećanje zasićenosti kisikom. Dovoljna količina kisika otopljenog u vodi jedan je od uvjeta za postizanje i održavanje zdravstvene ispravnosti vode neophodne za profitabilni uzgoj u ribogojilištima.

 

AERATOR SA BUBNJEM
TIP:  ARB 2-900-330

Aerator sa bubnjem tip: ARB 2-900-330 spada u klasu površinskih aeratora. Tijekom rada bubnjevi aeratora rotiraju djelomično uronjeni u vodu i svojim oblikom vrše nasilno uzburkavanje, špricanje i bacanje vode u obliku umjetnih slapova. Na taj način velika količina vode u obliku kapljica dolazi u kontakt s atmosferskim zrakom pri čemu dolazi do efikasnog otapanja kisika. Osim toga poprečne cijevi konstrukcije bubnja funkcioniraju kao lopatice stvarajući umjetnu vodenu struju koja obogaćenu vodu odnosi dalje od aeratora i pridonosi njezinom miješanju sa stajaćom vodom.

Aerator sa bubnjem ARB 2-900-330 je PLUTAJUĆEG tipa. Aerator se s obale ili iz čamca postavlja na željenu poziciju na ribnjaku, jezeru ili kanalu tako da s obije plutače pliva na površini vode.

DUBINA VODE TREBA BITI MINIMALNO 0,5 M , a poželjno je i više kako prilikom rada ne bi došlo do podizanja mulja s dna. Nakon toga aerator treba usidriti ili privezati na za to predviđena mjesta. Aerator je potrebno zavezati u najmanje dvije nasuprotne točke (poželjno u četiri točke).

Standardne radne karakteristike:

   *   Pogonski elektromotor: 1,1 kW, n1=1380 o/min, n2=113 o/min
   *   Masa: ~85 kg

Konstruktivni materijali:
   *   ugljični čelik, pocinčan
   *   PE 100
   *   PTFE-Cu, Sipas-L
  Aerator s bubnjem   Testiranje aeratora s bubnjem

Napomene:

Električni kabel treba biti odgovarajuće kvalitete tj. zaštićen od prodora vode. Napetost i položaj kabela treba biti prilagođen slobodnom pomicanju plutajućeg aeratora kako nebi došlo do njegovog napinjanja, kidanja ili zaplitanja u bubnjeve. Elektroinstalacija treba biti opremljena zaštitnom sklopkom. Sklopka za uključivanje treba biti postavljena na obali na lako pristupačnom mjestu zaštićena od vremenskih prilika.
 

REFERENCE: Ribnjačarstvo Končanica

 
  Aerator s bubnjem

 

Proizvodni program
Servisne djelatnosti
Ispitivanje proizvoda
Usluge